“Tehdään mukavia koteja joissa on hyvä elää, materiaaleista jotka kestävät aika.”

Aloitetaan suunnittelu

Alustava tarjous heti tästä!

Pientalojen suunnittelu

Alkuun pääseminen voi olla välillä hankalaa. Mistä löytyy hyvä tontti ja mistä suunnittelija? Mihin ensimmäinen viiva piirretään ja mihin ensimmäinen lauta lyödään 🙉? Tässä avuksi pieni työkalu (), jotta suunnittelun hankinta olisi teille mahdollisimman helpoa ja läpinäkyvää.

Kätevän työkalumme avulla saat käsityksen siitä, kuinka paljon arkkitehtoninen suunnittelusi ja muut suunnittelijat maksavat. Samalla saat karkean arvion budjetista joka olisi hyvä varata hankkeelle. Tarkempi kustannusarvio voidaan teettää kun suunnittelu on edennyt pääpiirustustasolle.

Tämä vie vain muutaman minuutin.

Varaa ilmainen aika arkkitehdille 🕔

Laitetaan suunnitelmat eteenpäin

Kestävä rakentaminen kuuluu kaikille. Katsotaan miten voimme auttaa saadaksemme hankkeenne eteenpäin.  

Ensimmäinen 30 min tapaaminen on maksuton.

Palvelemme ajanvarauksella seuraavasti:

ma-pe klo 15 -17

Konsultointi tapahtuu videon välityksellä.

Miten suunnittelu etenee?


Pyrin tekemää arkkitehtuurista aina kestävää, mukautuvaa ja kaunista. Harkittuja rakennuksia ja tiloja, jotka rikastuttavat niissä asuvien elämää.
Koteja joihin rakastua.


Hankesuunnitelma

Hankkeen toteutettavuus

 • Lähtötietojen läpikäynti
 • tonttilla käynti ja aloituspalaveri
 • toiveet ja unelmat
 • kaavamääräykset
 • kartta-aineisto
 • rakennustapaohjeet
 • alustava suunnitteluaikataulu

→ Sunnittelunperiaatteet ja reunaehdot
→ Sopimus suunnittelusta


Luonnossuunnittelu (L1)

Vaihtoehtojen tutkiminen

 • Tontinkäyttösuunnitelma reunaehtojen pohjalta
 • luonnos ehdotus rakennuksesta sijoitettuna tontille
 • (pohjapiirustus sekä 3D näkymiä rakennuksesta)

→ L1 hyväksyntä (sovitut muutokset sekä tarkennukset)


Suunnittelutarveratkaisun hakeminen osayleiskaava alueella.


Luonnossuunnittelu (L2)

L1 Ehdotuksen vieminen eteenpäin valmiiksi suunnitelmaksi yhdessä asiakkaan kanssa

 • Hyväksytyn L1 suunnitelman pohjalta tarkempi luonnos
 • Asemapiirros
 • Pohjapiirros
 • Julkisivut
 • Leikkauspiirustus

LUONNOKSET HYVÄKSYTTY JA VALMIIT
Esittely rakennusvalvonnassa.
Mahdollinen poikkeusluvan hakeminen kaava-aluella rakennusvalsonnasta.


Rakennuslupavaihe

Rakennuslupakuvat sekä rakennusluvan hakeminen

 • Pääpiirustukset
 • Lupakuvien liitteet
 • Erikoissuunnittelijoiden kiinnittäminen (RAK, LVI ja SÄH)

Lisäksi tarvitaan lausuntoja ja selvityksiä riippuen hankkeesta. Niitä ovat mm.

 • energiatodistus
 • perustamistapalausunto
 • museoviraston lausunto
 • rakennushistoriallinen selvitys

→ Rakennuslupa.


Pääpiirustuksilla voidaan kilpailuttaa jo talotehtaat ja rakennusliikkeet. Tarkemmilla piirustuksilla lyödään lukkoon tarkemmin detalji tasolla jota vaaditaan.

Urakkakuvat
Kilpailutusta varten tehtävät kuvat. Erikseen sovittavissa. Sisältö tarkennetaan valitun rakentamistavan mukaan.


Rakentaminen

Toteutussuunnittelu ja työpiirustukset

 • Mahdolliset rakennusluvan ehdot tarkistettava ja täytettävä
 • Toteutussuunnitteluaikataulu
 • Suunnittelupalaverit
 • Lähtötietojen jakaminen
 • Suunnitelmien yhteensovittaminen erikoissuunnittelijoiden kanssa

TP 1
Mitoitetut piirustukset rakentamista varten.
Ikkuna- ja ovikaaviot sekä luettelot. Ikkuna ja lasiseinä liittymät ym.

TP2

Kalustekaaviot
Detaljit työmaata varten, kuten portaat, takat, ulkokeittiöt, lauteet.

Työmaa

 • Rakentamisvaiheen konsultointi
 • Rakentamisvaiheen aikaiset muutosluvat
 • Katselmukset
 • Pääsuunnittelijan tehtävät

.